Proiectul “Învață de la cei mai buni!”, un succes al Universității Maritime din Constanța

Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) a anunțat finalizarea proiectului intitulat “Învață de la cei mai buni!”

Obiectivul general al acestui proiect a vizat creșterea ratei de participare a studenților la programe dezvoltate pentru a facilita inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare.

Totodată s-a urmărit și dezvoltarea unei oferte educaționale optimizate prin parteneriat social, centrată pe formarea și dezvoltarea de competențe profesionale și transversale cerute pe piața muncii, inclusiv pentru categoriile dezavantajate de persoane și dezvoltarea de noi parteneriate între instituții de învățământ universitar și sectorul privat, inclusiv în vederea organizării de stagii de practică.

Peste 400 de studenți ai Universității Maritime din Constanța au beneficiat direct de implementarea acestui proiect, aceștia fiind recrutați din rândurile absolvenților cu diplomă de Licență și Master, și care au domiciliul de rezidență în afara regiunii București-Ilfov.

Implementarea realizată cu sprijinul partenerilor privați a vizat o zonă vastă din țară, mai exact județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea și în regiunea București-Ilfov.

“Învață de la cei mai buni!” a fost implementat în perioada 18 Septembrie 2020 – 17 Septembrie 2022, finanțarea fiind asigurată prin programul “Programul Operațional Capital Uman 2014 2020, Axa Prioritară 6” și s-a ridicat la suma de 4,467,929.64 lei – fonduri neramburasabile.

În cadrul proiectului, Univeristatea Maritimă din Constanța a fost reprezentată de Decanul Facultății de Navigație, Costel Stanca, în calitate de manager de proiect, iar principalul partener, societatea Marketscope SRL, a fost reprezentată de Ștefan Noel, în calitate de reaponsabil desemnat.

Pentru mai multe informații puteți accesa mai prezentarea proiectului.